Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Προκήρυξη κλάδου γιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν.Φλώρινας

Επισυνάπτουμε την προκήρυξη κλάδου γιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν.Φλώρινας( 2η Ορθή επανάληψη).
2Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ