Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ