Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με Διεθνή Συμμετοχή

Η Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.) σε συνεργασία με την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.),  πραγματοποιούν  το 1Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με Διεθνή Συμμετοχή, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 26- 28 Φεβρουαρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Makedonia Palace).
 
Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος
Στιλπ. Κυριακίδη 1
54636, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 994 770
Fax: 2310 994 773