Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - 06-07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Α’ ανακοίνωση του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας που θα διοργανωθεί στην Αθήνα στις 06-07 Μαρτίου 2015, η οποία και επισυνάπτεται.  Το link για το site του συνεδρίου είναι www.angiologycongress.gr

Εκ μέρους της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας
Η Γραμματεία Συνεδρίου "Alpha Public Relations ΕΠΕ"