Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

«Μελέτη Αξιολόγησης Ρυθμιζόμενων Επαγγελμάτων»

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΗΣ 5-7, 10180 ΑΘΗΝΑ

Αξιότιμη κυρία / Αξιότιμε κύριε,

Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην με αρ. πρωτ. Δ5Β1110977ΕΞ2014/30.7.2014 Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «Μελέτη Αξιολόγησης Ρυθμιζόμενων Επαγγελμάτων». Με την με αρ. πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.Α4010996ΕΞ2014/11.12.2014 Απόφαση του ΥΠΟΙΚ,  κατακυρώθηκε το εν λόγω έργο στην εταιρεία PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS A.E. και υπεγράφη η με αρ. πρωτ. ΔΠΡΟΜΑ4012087ΕΞ2014/29.12.2014 σχετική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εν λόγω εταιρείας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης, η εταιρεία μας διεξάγει έρευνα για την εις βάθος κατανόηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα των παρόχων υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά κέντρα, ιατρεία, ιδιωτικές κλινικές κα.).

Για το σκοπό αυτό  παρακαλείστε εάν επιθυμείτε, να συμμετέχετε στη σχετική έρευνα, η οποία θα διαρκέσει έως τις 26/4/2015. Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το ΑΠΟΡΡΗΤΟ των στοιχείων που συλλέγονται. Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά.

Επιπρόσθετα, με σκοπό τη διεύρυνση του δείγματος θα το εκτιμούσαμε αν μπορούσατε να προωθήσετε το παρόν email στα μέλη του συλλόγου σας.

Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου παρακαλώ επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://pwcsurveys.gr/index.php/495524/lang-el

Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινίσεις.
Αναμένοντας την θετική ανταπόκρισή σας,
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Helpdesk της έρευνας στο τηλέφωνο 2108114354 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση YPOIK.Research@gr.pwc.com