Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής και Διεθνούς Χειρουργικού Φόρoυμ με θέμα: «Ποιότητα και Ασφάλεια στη Χειρουργική»Αγαπητοί κύριοι
Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τη διοργάνωση του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής και Διεθνούς Χειρουργικού Φόρoυμ με θέμα: «Ποιότητα και Ασφάλεια στη Χειρουργική», που θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου 2016, στο ξενοδοχείοMakedonia Palace,στην Θεσσαλονίκη.
Κύριος στόχος του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση της Χειρουργικής Κοινότητας και η αποδοχή, εκ μέρους της, της αναγκαιότητας σχεδιασμού και καθιέρωσης Εθνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Χειρουργικής.
Όσο αναγκαία δε, είναι η οργάνωση της χειρουργικής πρακτικής επί τη βάσει κατευθυντήριων οδηγιών, εξίσου σημαντική είναι η εξέλιξη της ελληνικής χειρουργικής εκπαίδευσης στα πλαίσια των νεότερων διεθνών προτύπων. Ως εκ τούτου, επιπλέον στόχος του Συνεδρίου ορίζεται η διαπραγμάτευση θεμάτων όπως η χρήση της προσομοίωσης χειρουργικών τεχνικών, η ενσωμάτωση στη βασική χειρουργική εκπαίδευση απαραίτητων γνώσεων άλλων συνεργαζόμενων ειδικοτήτων και η θεσμοθέτηση της Ομάδας Ειδικών με το χειρουργό σε ηγετικό ρόλο (Multidisciplinary Team),η χειρουργική υποεξειδίκευση, η δημιουργία Κέντρων Αριστείας ανά γνωστικό αντικείμενο, η ορθολογική χρήση τεχνολογιών αιχμής στη χειρουργική πράξη κ.α.
 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση επιθυμείτε να έχετε.
Με εκτίμηση
Κεράσα Μαυρίδου
Global Events
Σταδίου 50A
55534 Πυλαία
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 247734-43, 2310 313630
Fax: 2310 247746
Email:kerasa@globalevents.gr