Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΕΕ.