Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Επιστημονική Εκδήλωση με τίτλο «Ενδοκρινοπάθειες στην καθ΄ ημέρα κλινική πράξη του παθολόγου»

Η Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.) σε συνεργασία με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων (Ε.Ε.Ε. – Π.Ε.Ε.) και την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.) πραγματοποιούν Επιστημονική Εκδήλωση με τίτλο «Ενδοκρινοπάθειες στην καθ΄ ημέρα κλινική πράξη του παθολόγου» στις 17 & 18 Ιουνίου 2016 στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Grand Palace).  
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθειά σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή άλλη διευκρίνιση.
 
Με εκτίμηση,
 
Για τη Γραμματεία του Συνεδρίου