Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών λειτουργίας από την ίδρυσή της, η Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.) βρίσκεται σε ένα νέο καθοριστικό σταθμό, καθώς με πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε επιστημονικό σωματείο Πανελλήνιας εμβέλειας με τίτλο Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος (Ε.Π.Ε.). Η Εταιρεία έγινε επίσης δεκτή ως μέλος της European Federation of Internal Medicine (E.F.I.M.) και εκπροσωπεί τους Έλληνες Παθολόγους στην Ευρώπη, ενώ συνεργάζεται στενά με την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος με στόχο την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Παθολόγων.
Η Εταιρεία μας διοργανώνει πλέον ως Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος (Ε.Π.Ε.) και μέλος της E.F.I.M το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με διεθνή συμμετοχή που θα γίνει από 22-26 Φεβρουαρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Grand Palace). Σας παρακαλούμε να δείτε τις αναλυτικές πληροφορίες για το Συνέδριο στην Α΄ Ανακοίνωση που σας επισυνάπτουμε.
Επίσης θα ήταν ανεκτίμητη η συνεισφορά σας εάν μπορούσατε να ενημερώσετε τα μέλη του συλλόγου σας για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, αναρτώντας στην ιστοσελίδα του συλλόγου σας την ενημερωτική αφίσα και την Α΄ Ανακοίνωση.
Εκφράζοντας τις ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου, σας περιμένουμε τον ερχόμενο Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη για ένα ακόμα πιο αναβαθμισμένο και μεγαλύτερο Συνέδριο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Ε.

Ο Πρόεδρος Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Ευστράτιος Σ. Μαλτέζος Απόστολος Ι. Χατζητόλιος
Καθηγητής Παθολογίας Δ.Π.Θ. Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ.     

ΑΦΙΣΑ

Α΄ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ