Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
 ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
 ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ Β ΜΑΙΕΥΤΗΡΑ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ