Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

GUIDELINES 2017 ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΙΙ ΚΑΙ ΣΤA ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: AΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | 7 Οκτωβρίου 2017 | Crowne Plaza, Αθήνα