Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για « Ανάθεση υπηρεσιών Παιδιάτρου για τους Παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Φλώρινας.
Σου Κ.Α 00-6117 ποσού 5.000,00€
Αριθμ. Διακήρυξης 1/2018.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ