Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Ορθή Επανάληψη _ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων, 28-29 Σεπτεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη


Η Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων σας προσκαλεί στο «4ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων», το οποίο θα διεξαχθεί στις 28-29
Σεπτεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο LAZART HOTEL στη Θεσσαλονίκη.

Η Α' Ανακοίνωση καθώς και τα Ηλεκτρονικά Έντυπα Εγγραφής και Υποβολής
Εργασίας βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
praxicon.gr/sielogonwn 

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Δήμητρα Βουλγαροπούλου
PRAXICON
Oργάνωση Συνεδρίων-Σεμιναρίων
Κοινωνικών Εκδηλώσεων
Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Εθν. Αντιστάσεως 101, 55 134
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652
Fax. 2310 435064
 <mailto:info@praxicon.grinfo@praxicon.gr,  <http://www.praxicon.gr/>
www.praxicon.gr

Α΄ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ