Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
Σας ενημερώνουμε ότι ο συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ ιατρός Ιωάννου Βασίλειος Βιοπαθολόγος προβαίνει σε αναστολή  της επίσχεσης παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ από 18-11-2013  κατόπιν γραπτής δηλώσεώς του προς τον Ιατρικό Σύλλογο Φλώρινας.
Παραθέτουμε παρακάτω την απόφαση της συντονιστικής Επιτροπής Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.