Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

«Διεθνές Συνεδρίο Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών»,

Η Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων και η Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών,
με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούν στις εργασίες του
«ΔιεθνούςΣυνεδρίου Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών», που θα πραγματοποιηθεί στις 14-15 Μαρτίου 2014, στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».