Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

 
1)Εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας, Εκτεταμένης Επιδημιολογικής Μελέτης και Περιβαλλοντικής Μελέτης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.2) Εγκατάσταση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών σε Εμφανή και
Προσβάσιμα Σημεία της Δυτικής Μακεδονίας και στους ΑΗΣ και τα
Ορυχεία της ΔΕΗ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.