Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ

Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού της ΔΕΗ ο οποίος αφορά τη διενέργεια ιατρικών - εργαστηριακών εξετάσεων.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΗ