Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


                                                                                                      ΠΡΟΣ
                                                                                     1. Υπουργό Υγείας
                                                                                     2. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
                                                                                     3. Βουλευτές Π.Ε. Φλώρινας

θΕΜΑ : Κάλυψη Επειγουσών Αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας σε Ιατρικό - Επικουρικό - Μόνιμο Προσωπικό

Σχετ. : 1. : ΑΔΑ : Ω0ΜΘ46907Ι-2ΟΙ

Έχοντας υπόψη τις τεράστιες Ελλείψεις σε Ιατρικό και Λοιπό Προσωπικό στα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τα πολλά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν (για τα οποία πάρα πολλές φορές σας έχουμε ενημερώσει και Εγγράφως αλλά και σε προσωπικές μας συναντήσεις), αλλά και με βάση το Έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας (Αρ. Πρωτ. 3161), σας αποστέλλω την Απόφαση του Δ.Σ.(22η Τακτική Συνεδρίαση της 08-06-2015, θέμα 10ο), με θέμα : Κάλυψη Επειγουσών Αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας σε Ιατρικό - Επικουρικό - Μόνιμο Προσωπικό (ΑΔΑ : Ω0ΜΘ46907Ι-2ΟΙ).

Παρακαλώ για τις όποιες άμεσες ενέργειες σας στην λύση των προβλημάτων Στελέχωσης έτσι ώστε να αποφευχθεί η βέβαιη Κατάρρευση του Νοσοκομείου Φλώρινας αλλά και των υπολοίπων.

Σας ευχαριστώ.

                                                                                                                  Γιαννακίδης Σταύρος                                                                                         Αντιπεριφερειάρχης Υγείας - Πρόνοιας  

                                                                                                      & Κοινωνικής Συνοχής