Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ:
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 28-9-2016  ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ.

- Ο Δήμος Φλώρινας ζητά ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η του Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2385026474-2385023302 σύμβαση ημιαπασχόλησης έτους (1) έτους. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ